+1 โ˜น๏ธ Worst
+2 ๐Ÿ™ Bad
+3 ๐Ÿ˜ Unsure
+4 ๐Ÿ™‚ Good
+10 ๐Ÿ˜Š Best

Swiss Foundation Public Domain


1 files